Conteco S.P.R.L.

Înființată în baza prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 86/2006,prin reorganizare a activității, după funcționarea timp de 7 ani în cadrul societății de expertiză contabilă "SC CONTECO SRL".

 

Societate profesionala cu obiect de activitate reorganizare si lichidare, membra a UNPIR (Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania), înregistrată în Registrul Formelor de Organizare la 31.12.2006, sub nr. RFO II-0051.

 

Mircea Lodromăneanu

Practician în insolvență, membru UNPIR
Expert contabil, membru CECCAR

Claudia Abrudan

Practician în insolvență, membru UNPIR
Expert contabil, membru CECCAR
Auditor financiar, membru CAFR

În perioada 2010-2014, a avut în portofoliu de peste 450 de societăți în administrare și lichidare judiciară, precum și peste 150 de lichidări voluntare.

Servicii

Serviciile oferite de noi:

Practician
în Insolvență

Atribuții în reorganizarea și lichidarea societăților comerciale și a altor entități, conform OG 86/2006, Legii nr. 85/2006 și nr. 85/2014.

Consultanță Societăți Comerciale

Consultanță în aplicarea prevederilor legii societăților comerciale nr. 31/1990 (constituire, funcționare, etc.).

Consultanță proceduri de insolvență

Consultanță în aplicarea prevederilor legii nr. 85/2006 și 85/2014 privind procedurile de insolvență.

Consultanță în domeniul financiar-contabil

Consultanță în domeniul financiar-contabil(expertiză contabilă, audit financiar, evidență contabilă, consultanță fiscală).


Societate dispune de colaboratori (avocați și evaluatori) în vederea realizării atribuțiilor de recuperare de creanțe, evaluare și valorificare bunuri din patrimoniul societăților aflate în portofoliul dosarelor de lichidare.