Vânzări

Produsele prezentate mai jos sunt rezultate în urma procedurilor de faliment și vândute în urma unei licitații publice.

casa de vacanta

Pret: 62000 euro
Data licitatiei: Saptamanal, Joi, ora 13

CONTECO SPRL, cu sediul in Sibiu,. Str. Strandului nr. 14, sc.C,ap. 44, in calitate de lichidator judiciar al SC Sopo SRL – dosar nr. 2204/85/2009, vinde la licitatie publica:

1. Imobil constand in casa de vacanta situata in comuna Cartisoara, jud. Sibiu (pe drumul spre Balea) inscrisa in Cartea Funciara Nr.100053 Cartisoara, Nr.CAD.143 Top 3407/d/1/1/7/23, proprietar asupra terenului fiind Comuna Cartisoara, cu drept de concesiune în favoarea SC SOPO SRL pe timp de 99 de ani.

Pretul de incepere a licitatiei este 62.000 euro; pasul de licitatie este de 5.000 lei.

Licitatia va avea loc in data de 01.04.2021 ora 13 la sediul lichidatorului din Sibiu, str. Strandului nr. 14, sc. C, ap. 44. In caz de neadjudecare licitatia se repeta in fiecare zi de joi la aceeasi ora.

Toti cei care depun oferte de cumparare trebuie sa achite o garantie de licitatie de 10% din pretul de strigare pana la termenul de licitatie, în contul RO26 BTRL RONC RT03 4240 8801 deschis la Banca Transilvania SA Sibiu.

Informatii suplimentare la tel.0744.699198, tel./fax.0269.226150.