Vânzări

Produsele prezentate mai jos sunt rezultate în urma procedurilor de faliment și vândute în urma unei licitații publice.

bunuri mobile

Pret: 133.952 lei
Data licitatiei: săptămânal, JOI, ora 14:00

CONTECO SPRL, cu sediul în Sibiu, str. Ştrandului nr.14, sc.C, ap.44, în calitate de lichidator judiciar în procedura falimentului SC STAR MOTORS SRL -dosar de faliment nr.621/85/2012 pe rolul Tribunalului Sibiu, vinde la licitaţie publică:

Bunuri mobile specifice unui depozit de piese auto şi utilaje pentru reparaţii auto, astfel:

- piese şi accesorii auto evaluate la valoarea de 217.850 lei;

- mobilier, aparatură birotică, echipamente evaluate la valoarea de 64.977 lei;

- aparate şi instalaţii de măsurare şi control evaluate la valoarea de 29.438 lei;

- echipamente tehnologice evaluate la valoarea de 18.915 lei;

- autoutilitară Peugeot an fabr.2006, evaluată la valoarea de 3.700 lei;

Total bunuri mobile evaluate la valoarea de 334.880 lei.

1. Metoda de vânzare: în bloc, sau individual; prin licitaţie publică;

2. Preţul de pornire a licitaţiei bunurilor, redus succesiv, cel mai mare preț oferit

3. Licitaţia va începe de la preţul din listă, menţionat la pct.2, sau de la cea mai mare ofertă făcută peste acesta;

4. Se stabileşte ca pas de licitare 10% din valoarea bunurilor;

5. Plata integrală a preţului se face în cel mult cinci zile de la data licitaţiei, anterior livrării efective a bunurilor;

Bunurile pot fi văzute, la solicitare anticipată, adresată lichidatorului judiciar.

Licitaţiile vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar, săptămânal în fiecare zi de joi, orele 14, începând cu data de 02.11.2017, participarea la licitaţie fiind condiţionată de plata anticipată a garanţiei de participare de 10% din preţ, în contul RO73BTRLRONCRT0401628201 deschis la Banca Transilvania SA-Ag.Ştrand Sibiu.

Informaţii suplimentare privind lista completă a bunurilor mobile supuse vânzării se pot obţine la tel/fax 0269.226150 sau tel. 0744.699198.