Vânzări

Produsele prezentate mai jos sunt rezultate în urma procedurilor de faliment și vândute în urma unei licitații publice.

bunuri mobile

Pret: 136.898 lei
Data licitatiei: saptamanal, JOI, ora 14

 

CONTECO SPRL, cu sediul în Sibiu, str. ªtrandului nr.14, sc.C, ap.44, în calitate de lichidator judiciar în procedura falimentului SC LIBELLE CREATIONS SRL -dosar de faliment nr.332/85/2019 pe rolul Tribunalului Sibiu, vinde la licitaþie publicã bunuri mobile constând în utilaje specifice activitãților de producție marochinãrie (mașini de cusut, de imprimat, de șerfuit etc.);

1. Metoda de vânzare: individual; prin licitaþie publicã;

2. Preþul de pornire a licitaþiei bunurilor, redus cu 45% fata de cel evaluat, este de 136.898 lei (exclusiv TVA);

3. Licitaþia va începe de la preþul din listã, menþionat la pct.2, sau de la cea mai mare ofertã fãcutã peste acesta;

4. Se stabileºte ca pas de licitare 10% din valoarea bunurilor;

5. Plata integralã a preþului se face în cel mult cinci zile de la data licitaþiei, anterior livrãrii efective a bunurilor;

Bunurile pot fi vãzute, la solicitare anticipatã, adresatã lichidatorului judiciar.

Licitaþiile vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar, sãptãmânal în fiecare zi de joi, orele 14, începând cu data de 22.08.2019, participarea la licitaþie fiind condiþionatã de plata anticipatã a garanþiei de participare de 10% din preþ, în contul RO78BTRLRONCRT0427824901 deschis la Banca Transilvania SA Sibiu.

Informaþii suplimentare privind lista completã a bunurilor mobile supuse vânzãrii se pot obþine la tel/fax 0269.226150 sau tel. 0744.699198.

 

Nr.

inv

Denumirea mijlocului fix

Cod

Data punerii în funcþiune (P.I.F)

Valoarea de intrare

Valoare de piaþã estimatã

nou

Uzurã estimatã

%

Valoare actualã

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Maºinã de ciocãnit

1

2015

22903

38000

50

19000

2

Bandã tehnologicã

98 cãrucioare (l=30 m)

fãrã sistem de iluminat

2

2015

9125

42500

60

17000

3

Maºinã de imprimat

3

2015

5358

11500

40

6900

4

Maºinã de serfuit

(maºina de subþiat piele)

4

2015

7732

13000

40

7800

5

ªtanþã

5

2015

11254

18500

40

11100

6

Maºinã de încãlzit

6

2015

45290

35000

55

15750

7

ªtanþã

7

2015

13227

18500

40

11100

8

ªtanþã

8

2015

11254

18500

40

11100

9

Umidificator

9

2015

14687

12000

45

6600

10

Banda tehnologicã

98 cãrucioare (l=30 m)

cu sistem de iluminat propriu

10

2015

45424

46000

50

23000

11

ªtanþã

11

2015

13227

18500

40

11100

12

ªtanþã

12

2015

13227

18500

40

11100

13

ªtanþã

13

2015

13227

18500

40

11100

14

ªtanþã

14

2015

13227

18500

40

11100

15

Maºinã de cusut 2 ace

(int.283) –

situatã în magazie parter

15

2016

16760

9500

55

4275

16

Maºinã de cusut 2 ace

(int.349)

16

2016

16760

9500

40

5700

17

Maºinã de cusut 2 ace

(int.375)

17

2016

16760

9500

40

5700

18

Maºinã de cusut 2 ace

(int.376)

18

2016

16760

9500

40

5700

19

Maºinã de cusut 2 ace

(int.397)

19

2016

16760

9500

40

5700

20

Maºinã de cusut 2 ace

(int.398)

20

2016

16760

9500

40

5700

21

Maºinã de cusut 2 ace

(int.413)

21

2016

16760

9500

40

5700

22

Maºinã de cusut 2 ace

(int.399) –

situatã în magazie parter

22

2016

16760

9500

40

5700

23

Maºinã de cusut 2 ace

(int.281)

23

2016

16760

9500

40

5700

24

Maºinã de cusut 2 ace

(int.321)

24

2016

16760

9500

40

5700

25

Maºinã de cusut 1 ac

(int.345)

25

2016

13750

8900

45

4895

26

Maºinã de cusut 1 ac

(int.327)

26

2016

13750

8900

45

4895

27

Maºinã de cusut 1 ac

(int.333)

27

2016

13750

8900

45

4895

28

Maºinã de cusut 1 ac

(int.343)

28

2016

13750

8900

45

4895

 

 

 

TOTAL

461762

458100

 

248905