Vânzări

Produsele prezentate mai jos sunt rezultate în urma procedurilor de faliment și vândute în urma unei licitații publice.

utilaje marochinarie

Pret: 349.508 lei
Data licitatiei: saptamanal, JOI, ora 14

CONTECO SPRL, cu sediul în Sibiu, str. ªtrandului nr.14, sc.C, ap.44, în calitate de lichidator judiciar în procedura falimentului SC DAKA EXPO SRL -dosar de faliment nr. 219/85/2019 pe rolul Tribunalului Sibiu, vinde la licitaþie publicã bunuri mobile constând în utilaje specifice activitãților de producție marochinãrie (mașini de cusut, de imprimat, de șerfuit etc.);

1. Metoda de vânzare: individual; prin licitaþie publicã;

2. Valoarea evaluatã a bunurilor este de 466.010 lei (exclusiv TVA); Prețul de începere a licitației este de 349.508 lei.

3. Licitaþia va începe de la preþul din listã, menþionat la pct.2, sau de la cea mai mare ofertã fãcutã peste acesta;

4. Se stabileºte ca pas de licitare 10% din valoarea bunurilor;

5. Plata integralã a preþului se face în cel mult cinci zile de la data licitaþiei, anterior livrãrii efective a bunurilor;

Bunurile pot fi vãzute, la solicitare anticipatã, adresatã lichidatorului judiciar.

Licitaþiile vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar, sãptãmânal în fiecare zi de joi, orele 14, începând cu data de 30.01.2020, participarea la licitaþie fiind condiþionatã de plata anticipatã a garanþiei de participare de 10% din preþ, în contul RO90BTRLRONCRT0535439201 deschis la Banca Transilvania SA Sibiu.

Informaþii suplimentare privind lista completã a bunurilor mobile supuse vânzãrii se pot obþine la tel/fax 0269.226150 sau tel. 0744.699198.